De bevrijding van ons handelen zit niet in ons denken, maar in het gevoel van verbondenheid.

Hilbrand Westra

Tweets

Homo Faber

De maakbare mens, of eigenlijk de mens die maakt, beheerst in zekere zin ons tijdperk. De consequenties van zijn handelen en zijn ego om aan zijn behoefte te kunnen voldoen strookt vaak niet met de noodzaak tot bezinning die de samenleving nodig heeft om in balans te blijven. Daarom zijn vaak vele relaties gebaseerd op uitwisseling van ongebalanceerde behoeften inplaats van verbonden overvloed.

Het systemisch werk, met o.a. als middel opstellingen, gaat uit van de behoefte aan samenhang en balans. Daarom is zij niet meer weg te denken uit de samenleving als een intrigerende en effectieve methode van non-duaal handelen; Een toegepaste vorm van filosofie en levenshouding.

Hoe dat werkt en waarom het van belang is, kom ik u graag laten zien.

Hilbrand Westra