Jung Systemic Dynamics

Aan deze website wordt gewerkt - nog even geduld

Tweets

School voor Systemisch Bewustzijn

In september start de School voor Systemische Bewustwording. De nieuwe opleiding voor Existentieel Systemisch Werk naar Wolfgang Könighaus en Hilbrand Westra. Hun beider werk waarborgt de combinatie van westerse filosofische-en de oosterse filosofische scholen binnen het systemische werkveld in combinatie met een aantal spirituele en mystieke stromingen waar beide in zijn grootgebracht. Daarnaast is er hart en oog voor multiculturele (migratie) processen, samengestelde gezinnen en de lange temijn effecten van transgenerationele overdracht.

Deze Contextuele Systemische benadering presenteert een integratieve vorm van het systemisch werk. Met natuurlijk aandacht voor de oorsprong van het systemische gedachtegoed, maar ook met de blik voorwaarts. Een toekomst waar het opstellingswerk wel een deel van uitmaakt, maar niet leidend is voor de ontwikkeling.

"Uiteindelijk is het opstellingswerk ook maar een methode. De beweging die daaronder zit, daar gaat het om."

Wolfgang Könighaus

Meer informatie over  de opleiding