De grootste angst van de mens is niet de dood, maar om uitgesloten te worden.

Hilbrand Westra

Tweets

Ik leef dus ik ben

Zo langzamerhand ben ik op het punt aangeland dat ik voel dat niet mijn weten het leven bepaalt, maar hoe ik daarmee omga. Sterker nog, hoe mijn lichaam, inclusief mijn hart, zich begeeft in (complexe) relaties en de wereld. Steeds meer ben ik gaan beseffen dat naast eten, drinken, onderdak, veiligheid en het voortdurende verlangen naar geborgenheid, naast de menselijke behoefte om gezien en gehoord te worden, een onderbelicht onderwerp is van ons handelen.
Aandacht voor het lichaam en aandacht voor de innerlijke ontwikkeling is een noodzaak als bijdrage aan een veiliger leef en werkklimaat. Sterker nog, het is een voorwaarde voor een veiliger, maar vooral ook voor een gezondere samenleving. Die samenleving begint bij het besef dat kennis ontoereikend is zolang wij niet weten waaruit wij handelen. Dat is het fundamentele principe waarmee ik werk. Waar sta je en wat is je plaats, positie en rol en hoe verbonden ben je met jezelf en deze wereld. Ben je er zelf nog wel of intussen verdwenen in de waan of angst van de dag en onverwerkte relaties?
Het belichaamde antwoord ontketent vaak een reeks van ontwikkelingen met een diepe impact op het leven van deelnemers. Vrijheid begint niet in de buitenwereld, maar in de binnenwereld die we vaak nauwelijks kennen.

Hilbrand Westra