Agenda

  • 19 mei, Wesel (D)
  • 7-9 juni, Amelia (ITA)
  • 6-8 juli, Kleve (D)
  • augustus - losse workshops in Nederland
  • 8 september start School voor Systemische Bewustwording
  • 13 oktober, open systemische workshopdag over afstand, adoptie

Boeken & Videos