Het Werk

Essential Dynamics Coaching (EDC)

EDC is eerder een vaardigheid een zogeheten 'in tune for tone' dan een methodiek. Het combineert diverse inzichten uit het systemisch werk, integratieve psychologie en filosofie samen tot een 'maatwerk' aanpak naar gelang de wens van de clënt en zijn/haar systeem.

Wat betekent dat onder andere?

  • We werken met verhoudingsvraagstukken en relationele vragen rondom Binding, Hechting en Loyaliteit de actuele historische context welke een 'overspannen' reactiepatroon hebben achter gelaten;
  • Onbewuste dynamieken die zijn ontstaan door bijvoorbeeld verplaatsingen en invloed door systemische werkingen;
  • We leren cliënten te ontdekken waar rigide overtuigingen door religie, ideologie en/of filosofiën zijn ontstaan die een open waarneming van de werkelijkheid verhinderen.

Coaching is not about knowing better, but to let you move in such a way that it sets you free to move from within connected with life itself.

Max Schreiber