Het Werk(t)

Er zijn enkele specifieke trajecten die bepaalde onderwerpen of situaties in ogenschouw nemen zoals:

 

Ik dacht de eerste keer, wat doe ik hier. Ik had gehoopt op een snelle en resolute oplossing. Maar toen Hilbrand begon dat een kind ook niet in minder dan negen maanden geboren kan worden en dat de natuur een eigen ritme en tempo kent en dat wij als mensen de enige op deze aarde zijn die trachten dit naar onze hand te zetten begon er onbewust iets in mij te dagen.

Lianne

Meer weten, neem contact met mij op.

Het lijkt er zo langzamerhand op dat alles maakbaar is. Dat wat eraan lijkt te ontbreken is, dat we onszelf niet hebben geschapen. Daarom trachten velen dat alsnog te doen.

Hilbrand Westra