Het Werk (t)

Maatschap van samenleven

Een samenleving zal altijd in beweging blijven. Het is een illusie dat je landen kunt afgrendelen en dynamieken die in andere samenlevingen spelen daarmee buiten de deur houdt. Het lost niets op en zal decennialang voor vele families en groeperingen in de samenleving breuken opleveren die het teken van intolerantie en uitsluiting dragen.

We leven in een context waarin we noodzakelijkerwijs zullen moeten leren met elkaar werkelijk samen te leven. Alleen al, omdat de tijd, ruimte en materie, die we met elkaar delen, versneld, kleiner en uitgeput raken als we de natuurlijke bewegingen van de natuur en ons eigen leven niet op waarde weten te schatten. Er bestaat geen afgescheidenheid. Net zo min als er goede of slechte culturen bestaan. We zijn in elke dynamiek aan elkaar opgehangen en het is aan ons om er iets aan te doen. Alfa Omnia gelooft in de mogelijkheid dat mensen van diverse afkomst en origine samen kunnen leven en werken. Met als uitgangspunt:

Het geloof in de maakbaarheid en exclusiviteit van culturen creëert alleen maar verliezers. Het doel van de maatschappelijke realiteit is niet de multiculturele samenleving, maar de eigen kracht van onze identiteit te kennen en deze ingebed te weten in een wereld waar wij of onze voorouders niet zijn geboren. Daarvoor is wederzijds respect en het bewustzijn van elkaars afhankelijkheid een grote noodzaak.

Hilbrand Westra

The world is not comprehensible, but it is embraceable: through the embracing of one of its beings

Martin Buber