Het Werk (t)

Organiseren is natuurkunde

Een organisatie is een samenleving en zal net als andere samenlevingen altijd in beweging blijven. Het is een illusie dat je organisaties kunt afgrendelen en dynamieken die in de rest van de samenleving spelen daarmee buiten de deur houdt. Het lost niets op voor de lange termijn en zal voor velen decennia voor vele medewerkers en groeperingen in organisaties breuken opleveren die het teken van een zekere sociale 'schizofrenie' opleveren. Uitsluiting voor degenen die niet deelnemen in dergelijke organisaties.

We zijn in een sociaal economisch klimaat terecht gekomen waarin we noodzakelijkerwijs zullen moeten leren omgaan met alle elementen die organisatie; groepen en individuen, raken. Dit omdat tijd, ruimte en materie, die we met ons allen delen, versnelt, kleiner en uitgeput raken als we de natuurlijke bewegingen van de natuur en ons eigen leven niet op waarde weten te schatten en geen verantwoordelijk gebruik maken van deze natuurlijke bronnen.

Er bestaat geen afgescheidenheid. Net zo min als er werkelijk goede of slechte organisaties bestaan. We zijn in elke dynamiek aan elkaar opgehangen en het is aan ons om er iets aan en/of mee te doen. Alfa Omnia gelooft in de mogelijkheid dat mensen in organisatorische samenlevingen de wil hebben om werkelijk bij te dragen aan de samenleving maar vaak niet weten hoe dat te doen of te integreren.

 

The key idea is simple. Organizations are not one; they are multiple. And in order to 'breathe', they must be embedded in a web of relationships.

C. Otto Scharmer