Info

Vanuit zijn interesse in toegepaste psychologie, sociologie, antropologie en organisatieontwikkeling, ontwikkelde hij diepgaande inzichten over en voor de contextuele fenomenologie en het existentiële systemisch werk ofwel Contextuele Systemische Fenomenologie geheten.

In combinatie met Hilbrand zijn brede interesse in de mens, zijn passie voor westerse en oosterse filosofie - met name existentiële filosofie en het Taoïsme - gezamenlijk met zijn inzichten in het systemische traumawerk, religie, mystiek en ritualistiek maken hem tot een uitzonderlijke en boeiende begeleider, opleider en trainer.

Zijn interesse en diepgang over effecten van verplaatsing (diaspora, immi-en emigratie etc.) en transculturele onderwerpen maken hem ook een begenadigd docent op het gebied van internationale ontwikkeling en transculturele dynamieken.

Tevens zijn ervaringen in oorlogsgebied en op het gebied van verlies en trauma, maken hem tot een meer dan kundig specialist over de lange termijn gevolgen voor mensen en hun samenlevingsvormen.

Download CV

Hilbrand legt zijn vinger op aspecten in de onderstroom van dynamische processen die anders voor oog en hart gesloten blijven.

Eric de Vries