Alfa Omnia

 

INTERSECTIONSGROUP NL

InterSectionGroup (ISG) Nederland is geboren uit de samenwerking tussen professionals die actief zijn op de raakvlakken van diversiteit, migratievraagstukken, (institutioneel) racisme, integratie, multiculturaliteit, conflictbeheersing, complexe samenwerkingsvraagstukken en maatschappelijke ontwikkeling.

ISG werkt met active dialogue methoden zoals NNI, Opstellingswerk, TransCultural Systemics, Story in Motion etc.

ISG onderzoekt en draagt bij aan essential dynamics vraagstukken. Aan het licht brengen waar het werkelijk over (moet) gaan dat is onze passie.

ISG brings worlds together

Lets move forward is the move from within to the outher world.

ISG